Ruminative and dampening responses to positive affect in bipolar disorder and major depressive disorder – Hanssen, I., Regeer, E. J., Schut, D., & Boelen, P. A. (2018)

Samenvatting
In het beloop van de bipolaire stoornis speelt onder anderen emotieregulatie een belangrijke rol. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de manier waarop personen met een bipolaire stoornis positieve emoties reguleren. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of er verschillen zijn in positieve emotieregulatie tussen personen met een bipolaire en depressieve stoornis. In totaal deden 298 personen mee aan dit onderzoek, waarvan 123 personen met een bipolaire stoornis en 175 personen met een depressieve stoornis. De belangrijkste bevindingen laten zien dat personen met een bipolaire stoornis meer piekeren over positieve emoties, terwijl de personen met een depressieve stoornis de positieve emoties meer onderdrukken. De resultaten van dit onderzoek benadrukken dat personen met een bipolaire en depressieve stoornis op een andere manier met positieve emoties omgaan, en dat dit in het behandeltraject meegenomen dient te worden.

Het gehele artikel kunt u lezen door op deze link te klikken.

Study protocol of a multicenter randomized controlled trial of Mindfulness-based Cognitive Therapy and Treatment as Usual in Bipolar Disorder – Hanssen, I., Huijbers, M., Lochmann van Bennekom, M., Regeer, E., Stevens, A., Evers, S., Wensing, M., Kupka, R., & Speckens, A. (2019).

Samenvatting
In dit protocol artikel kunt u uitgebreid inzien hoe het BALANS-onderzoek is opgezet.

Het gehele artikel kunt u lezen door op deze link te klikken.

 

The feasibility of mindfulness-based cognitive therapy for people with bipolar disorder: a qualitative study – Hanssen, I., van der Horst, N., Boele, M., Lochmann van Bennekom, M., Regeer, E., & Speckens, A. (2020).

Samenvatting
16 deelnemers aan het Balans-onderzoek zijn na de mindfulness-training benaderd voor een interview. Tijdens dit interview werd aan hen gevraagd welke factoren zij belemmerend of bevorderend vonden bij het volgen van de mindfulness-training.

Een aantal bevorderende factoren die naar voren kwamen zijn: de aanwezigheid van de naastendag/partersessie, de groepssetting, goed bereikbare locatie met een rustige ruimte, en een trainer met een niet-veroordelende houding. Verder werd een licht (hypo)manische stemming, door toename van energie en focus, ook genoemd als bevorderende factor bij het mediteren. Een aantal belemmerende factoren die werden genoemd zijn: locatie in het ziekenhuis – vanwege herinneringen aan eerdere opnames, niet voldoende tijd om te oefenen door werk of andere omstandigheden, of onbegrip bij familie/vrienden. Verder werd een depressieve stemming genoemd als belemmerende factor, vanwege de verlaagde energie en focus om te oefenen.

Deze resultaten geven inzicht in de beleving van deelnemers aan een mindfulness-training, wat ons kan helpen de training verder te verbeteren en ontwikkelen.

Het gehele Engelstalige artikel kunt u lezen door op deze link te klikken.

 

The Process of Change of Mindfulness-Based Cognitive Therapy for People with Bipolar Disorder: A Qualitative Study – Hanssen, I., Boele, M., van der Horst, N., Lochmann van Bennekom, M., Regeer, E., & Speckens, E. (2020)

Samenvatting
16 deelnemers aan het Balans-onderzoek zijn na de mindfulness-training benaderd voor een interview. Tijdens dit interview werd aan hen gevraagd wat zij geleerd hebben tijdens de mindfulness-training.

Uit hun ervaringen komt naar voren dat de mindfulness-training behulpzaam was op verschillende domeinen. Deelnemers beschreven dat zij zich meer bewust werden van hun gedachten, hun emoties en lichamelijke signalen. Door deze bewustwording kregen zij meer inzicht in hun patronen. Hierdoor werd het gemakkelijker om bepaalde veranderingen in het gedrag aan te brengen, zoals betere zelfzorg, eerder hulp van anderen inschakelen en het bewuster reageren op emoties. Daarnaast kwamen verscheidene positieve gevolgen van de mindfulness-training naar voren, zoals een afname in negatieve gedachten en emoties, betere concentratie, beter in contact staan met eigen emoties, beter kunnen ontspannen, beter slapen, en meer begrip voor anderen.

Deze resultaten geven inzicht in de beleving van deelnemers aan een mindfulness-training, wat ons kan helpen de training verder te verbeteren en ontwikkelen.

Het gehele Engelstalige artikel kunt u lezen door op de volgende link te klikken.