Alle verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. Gegevens die wij tijdens het onderzoek over u verzamelen, blijven geheim. Uw gegevens krijgen een code, waarna de persoonlijke gegevens worden weggelaten. De gegevens die van belang zijn voor het onderzoek kunnen alleen bekeken worden door medewerkers die bij het onderzoek betrokken zijn, sponsoren van het onderzoek, medewerkers van Inspectie voor de Gezondheidszorg, Auditoren en de Medisch Ethische Toetsing Commissie (METC). Alle betrokken personen zijn bekend met en voldoen aan de meest recente versie van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en Code Goed Gedrag (FEDERA). Wij zijn wettelijk verplicht uw onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren.

Voor meer informatie over uw privacy kunt u hier terecht.